A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKonkurs makro-innowacje "MOTO POWER"

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), którego celem będzie wsparcie kadr dla przemysłu motoryzacyjnego poprzez uruchomienie „krótkich cykli kształcenia” w szkołach wyższych -  odpowiadających 5. poziomowi Polskich Ram Kwalifikacji (PRK). Szczegóły na stronie (konkurs MOTO PO WER): http://www.power.gov.pl/nabory/1-59/).

Uczelnie we współpracy z pracodawcami działającymi w przemyśle motoryzacyjnym mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na opracowaniu specjalistycznych programów kształcenia w obszarach istotnych dla przemysłu motoryzacyjnego oraz przetestowaniu ich w praktyce (realizacja programu) przez okres około 2 lat. Dofinansowanie przeznaczone będzie na realizację wyłącznie krótkich cykli kształcenia (max. 2-letnich) realizowanych pilotażowo w konkursie w formie kursów, a docelowo - ta forma kształcenia może kończyć się uzyskaniem tytułu dyplomowanego specjalisty.

Istotnym elementem kształcenia będzie praktyka w miejscu pracy, która odbywać się będzie u pracodawcy współpracującego z uczelnią przy tworzeniu programu kształcenia dopasowanego do jego potrzeb kadrowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r.

Niniejszym, w imieniu Dyrektora Departamentu EFS, Piotra Krasuskiego, zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego chcemy Państwa szczegółowo zapoznać z założeniami konkursu, wyjaśnić, co powinien zawierać wniosek o dofinansowanie, aby otrzymać dofinansowanie oraz omówić wszelkie inne kwestie dotyczące wymogów konkursu. Spotkanie będzie szansą na uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące procesu naboru i późniejszej realizacji projektów wybranych w ramach konkursu.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali również przedstawiciele uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach technicznych z terenu całego kraju, których chcemy zachęcić do udziału w konkursie.  Liczymy, że spotkanie będzie szansą nawiązania współpracy pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców a środowiskiem akademickim w celu wspólnego przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Spotkanie odbędzie się 6 lipca br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w sali im. Min. Grażyny Gęsickiej - A w godzinach 10.00-15.00.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie udziału w spotkaniu jednego przedstawiciela z Państwa instytucji na formularzu zgłoszeniowym na adres: ewelina.soloducha@mr.gov.pl.


Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ