A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKonferencja Przemyśl

Szanowni Państwo

uprzejmie informuję, że tarnobrzeski Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest organizatorem konferencji gospodarczej, realizowanej w ramach programu promującego Dobrą Markę Polskiej Gospodarki.

Konferencja odbędzie się w dniu 24 kwietnia br. w Zespole Parkowo-Zamkowym w Krasiczynie i związana jest z działaniami wspierającymi rozwój aktywności gospodarczej w regionie, przy współpracy lokalnych samorządów ziemi przemyskiej.

Program konferencji przewiduje wystąpienie Dyrektora Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, zarządzającego Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, związane z prezentacją oferty inwestycyjnej i kooperacyjnej strefy, a także prezentację zmian w zasadach stosowania pomocy publicznej po 1 lipca 2014 r.

W konferencji zostaną również zaprezentowane nowe projekty i oferty gospodarcze Przemyśla i Gminy Orły, w których zlokalizowane są tereny TSSE (razem ok. 80 ha).

Głównym punktem programu konferencji będzie podpisanie przez grupę inwestorów krajowych i zagranicznych oraz placówki naukowo-badawcze, Listu Intencyjnego, dotyczącego powołania Klastra Energetycznego „Zielona Dolina Przemyśl". Głównym celem powołania w/w klastra będzie wykorzystanie alternatywnych źródeł energii i efektywności energetycznej w ochronie środowiska naturalnego.

Serdecznie zapraszam na konferencję w Krasiczynie. Początek obrad: godz. 11:00.

Konferencja zaadresowana jest do inwestorów MŚP z regionu przemyskiego oraz organizacji około biznesowych.