A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKadry dla przemysłu

Konferencja „Kadry dla przemysłu- rozwój szkolnictwa zawodowego w świetle potrzeb lokalnego przemysłu”- Partnerstwo na rzecz edukacji zawodowej

W piątek 13 grudnia 2019 roku w Hotelu Zamkowym w Baranowie Sandomierskim odbyła się konferencja na rzecz rozwoju edukacji zawodowej pod kątem potrzeb lokalnego przemysłu, zorganizowana przez tarnobrzeski oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Patronat nad wydarzeniem objął Podkarpacki Kurator Oświaty.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnego przemysłu, szkół zawodowych, uczelni wyższych powiązanych ze szkolnictwem zawodowym, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty oraz urzędów pracy z powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i niżańskiego, a także Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Swoje prezentacje wygłosili  Marian Cąpała –Wicedyrektor Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, omawiając obecną sytuację na lokalnym rynku pracy i edukacji, a także Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, która przedstawiła jakie są szanse, możliwości oraz zagrożenia wynikające ze współpracy edukacji z biznesem. Pan Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy podkreślał istotną rolę doradztwa zawodowego wdrażanego już na poziomie szkół podstawowych. O konkretnych przykładach dobrych praktyk i programów dopasowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy i edukacji mówili Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie Iwona Strojek oraz Ryszard Jania – Prezes Zarządu Pilkington Automotive Poland.

Nie zabrakło również merytorycznej dyskusji dotyczącej możliwości i potencjalnych kierunków współpracy placówek edukacyjnych z lokalnym przemysłem. W debacie brały udział wszystkie strony zaangażowane w rozwój kadr i edukacji zawodowej min. przedstawiciele placówek edukacyjnych, samorządów, urzędów pracy jaki i lokalnego biznesu (dużych przedsiębiorstw oraz MŚP). Bardzo ważnym głosem w dyskusji były uwagi kadrowców, którzy zgłaszali potrzebę kształcenia praktycznego, dopasowanego do konkretnych potrzeb firm oraz nauki  języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym. Natomiast Dziekan Filii UJK w Sandomierzu dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk wspomniała o potrzebie kształcenia kompetencji miękkich i samorozwoju już od najwcześniejszych etapów edukacji.

”Szkolnictwo zawodowe powinno być tak realizowane, aby wypełniało oczekiwania przemysłu. Jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną chcemy wspierać i koordynować działania dotyczące rozwoju przyszłych kadr nie tylko na naszym lokalnym terenie, ale również na pozostałych obszarach, gdzie TSSE może realizować swoje zadania, a które wynikają bezpośrednio z Ustawy o Wspieraniu Nowych Inwestycji” – komentuje Marian Cąpała, Wicedyrektor tarnobrzeskiego oddziału ARP S.A.