A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInnovation Coach - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I

11 lutego br.  Centrum Transferu Technologii Politechnika  Krakowska   organizuje w Rzeszowie dzień informacyjny pt.'Innovation Coach  - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I" podczas którego zostanie zaprezentowana oferta finansowania dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR) oraz program Horyzont 2020 i przyszły program ramowy: Horyzont Europa. Podczas spotkania zaprezentują się  także przedsiębiorstwa, którym udało się skorzystać z tych środków.

Spotkanie będzie także okazja do zaprezentowania projektu Innovation Coach, przedstawienia oferty Programu STEP składającego się z dwóch etapów - ścieżek.

 • STEP I -usługa doradcza polegająca na   przesłaniu wstępnej koncepcji na projekt  do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
 • STEP II -  usługa doradcza wykonana przez wysokiej klasy ekspertów ds. innowacji i mająca na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa,analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)

Program spotkania:

 • 10:00 – 10:30  Rejestracja
 • 10:30 – 10:40  Powitanie
 • 10:40 – 11:10  Projekt STEP, II ścieżka: Innovation Coach – warunki przystąpienia do projektu, zaprezentowanie oferty, Operator Regionalny Projektu Innovation Coach
 • 11:10 – 11:30  Projekt STEP, I ścieżka: Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt – możliwości otrzymania wsparcia, Łukasz Małecki, Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 • 11:30 – 12:20 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - oferta wsparcia dla przedsiębiorstw, Łukasz Małecki, Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 
 • 12:20 – 12:50  Lunch
 • 12:50 – 13:15  Możliwości udziału przedsiębiorstw w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa – Anna Armuła, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE CTT PK
 • 13:15 – 13:30  Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach projektu EEN - Monika Smaczna, starszy konsultant projektu Enterprise Europe Network, WSiZ
 • 13:30 – 14:00  Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania i rozwój w ramach funduszy strukturalnych
 • 14:00 – 14:30  Historia sukcesu beneficjenta środków programu Horyzont 2020
 • 14:30 – 14:40  Zakończenie spotkania

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Grein, ul. Rejtana 1