A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka„Nowy system zachęt podatkowych dla inwestycji w Polsce a Specjalne Strefy Ekonomiczne”

Spotkanie współorganizowane przez ARP (TSSE, EURO-PARK WISŁOSAN): „Nowy system zachęt podatkowych dla inwestycji w Polsce a Specjalne Strefy Ekonomiczne”, 5 kwietnia 2018, Wrocław.

W dniu 5 kwietnia 2018 roku mieliśmy przyjemność współorganizować z Brytyjsko Polską Izbą Handlową oraz Kancelarią Dentons spotkanie poświęcone nowemu systemowi zachęt podatkowych dla inwestycji w Polsce.

Podczas spotkania Mec. Michał Bernat z Kancelarii Dentons (Counsel w biurze kancelarii Dentons w Warszawie, radca prawny, doradca podatkowy) omówił kluczowe zmiany prawne, które mają wejść w życie w 2018 roku, a także wynikające z nich różnice w stosunku do obecnie obwiązujących przepisów dot. specjalnych stref ekonomicznych (nadal trwają w Sejmie prace nad projektem ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji). Projekt ustawy docelowo rozszerzyć ma możliwość udzielania ulg podatkowych firmom inwestującym nie tylko w specjalnych strefach ekonomicznych, ale też na obszarze całej Polski. Najważniejsze założenia projektu ustawy to uzależnienie preferencji podatkowych od miejsca inwestycji, charakteru przedsięwzięcia oraz jakości tworzonych miejsc pracy. Każda nowa inwestycja, aby kwalifikować się do otrzymania pomocy publicznej, będzie musiała spełniać kryteria ilościowe i jakościowe. Kryteria ilościowe zostały określone jako minimalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zależności od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie zlokalizowana. Wspierane będą projekty o najwyższej jakości, które przekładać się będą na rozwój gospodarczy kraju (rozwój strukturalny, rozwój naukowy, zrównoważony rozwój czy rozwój zasobów ludzkich). Zgodnie z projektem decyzja o zwolnieniu wydawana będzie na czas określony od 10 do 15 lat. Im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie (dozwolona przez Unię Europejską), tym dłuższy okres zwolnienia.

Firmy, które chcą realizować projekty na terenach objętych już statusem Specjalnych Stref Ekonomicznych nadal mają możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia strefowego uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podatkowego. Po wejściu w życie projektowanej ustawy wdrażającej nowy system wsparcia, zezwolenia te nie będą już wydawane. Ustawa o SSE będzie funkcjonowała do końca 2026 r. tylko dla wydanych już zezwoleń.

Podczas spotkania Piotr Rycko - doradca przedsiębiorcy ds. Kontrahentów ARP S.A. przedstawił narzędzia wsparcia oferowane inwestorom przez ARP S.A. Udzielanie finansowania na realizację przedsięwzięć gospodarczych należy do priorytetowych obszarów działalności ARP S.A. Podstawowym instrumentem oferowanym przedsiębiorcom są pożyczki, ale w swej ofercie ARP S.A. posiada również zakup obligacji korporacyjnych, poręczenia, a także w szczególnych przypadkach inwestycje kapitałowe. ARP S.A. finansuje przede wszystkim szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstw: przedsięwzięcia inwestycyjne, kapitał obrotowy, realizację kontraktów/zamówień, koszty kwalifikowane projektów UE, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz restrukturyzację. Po części oficjalnej uczestnicy spotkania mogli skorzystać z możliwości indywidualnych konsultacji z ekspertami.