A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaI Forum Polonii Amerykańskiej

W Stalowej Woli gościli uczestnicy I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce.

W dniu 26 lipca br, 40 delegatów członków Polonii Amerykańskiej spotkało się z władzami miasta Stalowej Woli. Wydarzenie to było ważne nie tylko ze względu na tematykę forum, ale też dlatego, że po raz pierwszy takie forum odbywa się poza granicami ich kraju. W Stalowej Woli goście poznali potencjał i ofertę gospodarczą miasta. Podczas wystąpienia prezydent Lucjusz Nadbereżny przestawił film promocyjny o mieście. Dyrektor Maciej Ślęzak wygłosił prezentację na temat Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, która zawierała informację o podstrefie Stalowa Wola, jej inwestorach i osiągnięciach. Po części oficjalnej Polonia miała okazję zwiedzać Hutę Stalową Wolę.

Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA, ang. The Polish American Congress) – jest ogólnokrajową federacją, będącą przedstawicielem politycznym Amerykanów polskiego pochodzenia (ok. 10 mln lub 3,3 procent amerykańskiego społeczeństwa w 2010 roku). Członkami KPA mogą być zarówno organizacje, jak i osoby indywidualne. Krajowe organizacje należące do Kongresu obejmują: Związek Narodowy Polski (Polish National Alliance), Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie (Polish Roman Catholic Union), Związek Polek w Ameryce (Polish Women's Alliance), Sokolstwo Polskie w Ameryce (Polish Falcons of America), Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej (Polish Army Veterans Association) i Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (Polish Combatants Association), Amerykańska Rada ds. Kultury Polskiej (American Council for Polish Culture) oraz Krajowe Stowarzyszenie Adwokatów (National Advocates Society).

Źródło: Wikipedia.pl; Stalowemiasto.pl