A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaForum Eksportowe

 

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa w Krakowie realizująca usługę wsparcia dla polskich firm produkcyjnych eksportujących towary lub usługi do Wielkiej Brytanii, serdecznie zaprasza na Forum Eksportowe podsumowujące najlepsze praktyki w tym zakresie.

Realizacja usługi spowodowała zapotrzebowanie na usługi otoczenia eksportu, takie jak transport, logistyka, obsługa księgowa i prawna czy doradztwo językowe i komunikacyjne. Podczas spotkania zaprezentujemy także wiedzę ekspercką naszych partnerów; HSBC Bank Polska, MAZARS Polska, KMC Services i Lacrosse Polska, którzy wespół z BPCC dostarczają kompleksowych rozwiązań w zakresie wprowadzenia produktów i usług na rynek w Wielkiej Brytanii.

Udział w konferencji zapewnia nawiązanie kontaktów handlowych pomiędzy uczestnikami wydarzenia, wzrost transferu wiedzy i dobrych praktyk oraz promocję współpracy pomiędzy partnerami polskimi i brytyjskimi. Do udziału zapraszamy firmy produkcyjne niezależnie od reprezentowanych branż oraz miejsca zarejestrowania działalności na terenie Polski.

Agenda:

10:00 – 10:15

Rejestracja

10:15 - 10:30

Powitanie i agenda Forum – Paweł Siwecki, CEO  i Urszula Kwaśniewska, Dyrektor Regionu, BPCC

10:30 - 11:00

Eksportuj do Wielkiej Brytanii! Analiza makroekonomiczna oraz szansy dla polskich przedsiębiorstw, Michael Dembinski, Główny Doradca BPCC

11:00 - 11:20

Wprowadzenie produktów na rynek brytyjski - usługa eksportowa BPCC, Marta Smolarek, Konsultant ds. Eksportu oraz Bartosz Głodowski, Prezes Zarządu, Beer Fingers

11:20 - 11:40

Transport, logistyka i magazynowanie: Studium przypadku - najlepsze rozwiązania eksportowe, Maciej Winiarski, Dyrektor Logistyki, KMC Services

11:40 - 12:00

Podstawy prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii: wybrane aspekty podatkowe i prawne, David James, Dyrektor MAZARS Polska

12:00 - 12:20

Przerwa kawowa, spotkania z partnerami wspierającymi eksporterów

12:20 -  12:50

Wymiana dóbr kultury konsumpcyjnej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią – Maria Andrzej Faliński, Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Handlu i  Dystrybucji

12:50 - 13:20

Make it work! Efektywna komunikacja w języku angielskim , tłumaczenia, terminologia handlowa – Lacrosse Polska

13:20 - 14:15

Panel dyskusyjny: Rynki – Produkty – Doświadczenia.

Wstęp: Bank HSBC – „Globalny rynek, lokalny produkt", Anita Michel-Lelental, Z-ca Dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej, HSBC Bank Polska S.A.

Następnie dyskusja moderowana przez Michaela Dembinskiego, Głównego Doradcę BPCC z udziałem: Anity Michel-Lelental, Romana Przybylskiego, Członka Zarządu, Nowy Styl Group oraz Marcina Tulei, Managera ds. rozwoju eksportu, Tesco Polska – Centrum Innowacji

14:15 -

Lunch oraz networking

Warunki uczestnictwa:

Członkowie BPCC: 150 zł + VAT
Firmy niezrzeszone: 250 zł + VAT

Rejestracja:
W celu potwierdzenia rejestracji prosimy o wysłanie wiadomości zawierającej następujące informacje: imię i nazwisko, stanowisko, email, firma oraz dane do faktury na adres: marta.smolarek@bpcc.org.pl.

Serdecznie zapraszamy.