A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaDebata o biznesie w Radomiu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, Prezydent Miasta Radomia, Loża Radomskiej Business Centre Club oraz Zarządu BCC  byli organizatorami konferencji biznesowej pn. „Perspektywy, szanse i wyzwania dla biznesu w roku 2019”, która odbyła się  w dniu 24 kwietnia br.  w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

Podczas konferencji przedstawiono przedsiębiorcom możliwości wsparcia w prowadzonej działalności gospodarczej, tematykę aktualnych przepisów i rozliczeń podatkowych oraz omówiono perspektywy i szanse na rozwój firm poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Potencjał oferty obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN zaprezentował Pan Adam Kuśnierz – Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.  w Tarnobrzegu. Dyrektor Kuśnierz przedstawił zasady udzielania wsparcia na realizację nowych inwestycji w ramach specjalnej strefy ekonomicznej oraz atuty skorzystania z pomocy publicznej na terenie miasta Radomia. Drugim prelegentem była Pani Anna Turska z Kancelarii Ożóg Tomczykowski, która wystąpiła z wykładem „Restrykcyjność przepisów podatkowych a sytuacja przedsiębiorcy”. Pani Katarzyna Kalinowska – Wiceprezydent Miasta Radomia, przedstawiła natomiast pakiet zachęt w ramach wsparcia dla przedsiębiorców z Radomskiej Strefy Gospodarczej.

Ważnym punktem konferencji był panel dyskusyjny z udziałem w/w gości, do których dołączyli: Pan Dariusz Śliwowski – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.  w Warszawie, Pan Leszek Sikora- Prezes Zarządu ITM Poland sp. z o.o., i Pan Witold Michałek – Ekspert BCC. Eksperci dyskutowali o rozwoju przedsiębiorstw w perspektywie nowych możliwości technicznych i technologicznych. Podkreślano umiejętność wykorzystania szans na rozwój firmy poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii i informatyzacji procesów. W obecnej sytuacji rynkowej będzie to najefektywniejsza możliwość uzupełnienia braków kadrowych.