A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaDarmowe szkolenie dla MSP

  Darmowe szkolenie dla MSP

 

         Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt współpracy bliźniaczej "Wsparcie MŚP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia". W ramach projektu organizujemy dwudniowe bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców poświęcone oznakowaniu CE oraz dyrektywom nowego podejścia. Warsztaty prowadzone są przez wykładowców (ekspertów) z Austrii, Niemiec oraz Słowenii. Wykłady prowadzone są w języku angielskim i tłumaczone na język polski, uczestnicy otrzymują materiałów szkoleniowe również przetłumaczone na język polski. W czerwcu 2008 r. przeprowadzimy trzy seminaria na temat oznakowania CE dla przedsiębiorców z regionu podkarpackiego. W trakcie pierwszych warsztatów (3 - 4 czerwca) uczestnicy uzyskają ogólną wiedzę na temat dyrektyw nowego podejścia oraz oznakowania CE. Drugie warsztaty (5 - 6 czerwca) poświęcone będą dyrektywie Maszynowej, zaś trzecie (12 - 13 czerwca) dyrektywie Niskonapięciowej, Kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywie Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe.

 

Szczegóły w załącznikach

 

Program_223_Rzeszow.pdf (129.60 Kb)

Program_226_Rzeszow.pdf (149.32 Kb)

Program_2212_Rzeszow.pdf (153.66 Kb)

 powrót