A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaARP S.A. szkoli samorządowców

ARP S.A. szkoli samorządowców

W dniu 10 września 2019r.,  tarnobrzeski Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. był organizatorem warsztatów szkoleniowych dla przedstawicieli samorządów zlokalizowanych w ramach obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Tematyka szkolenia obejmowała  prezentację nowych regulacji prawnych i podatkowych związanych z prowadzeniem działalności w ramach specjalnej strefy ekonomicznej oraz zasad inwestowania dla nowych przedsiębiorców zainteresowanych uruchomieniem projektu w TSSE.

Szkolenie rozpoczęła Pani Justyna Korycka – Partner w firmie doradczej Olesiński & Wspólnicy sp.k. wystąpieniem pn. „Wspieranie nowych inwestycji w Polsce.” Pani Mecenas przedstawiła przepisy prawne regulujące działanie specjalnych stref ekonomicznych, mechanizm pomocy publicznej w formie CIT/PIT, szczegółowo omówiła kryteria otrzymania decyzji o wsparciu.

Następnie do prezentacji dołączył Pan Adam Kuśnierz – Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu z wystąpieniem pn. „Zasady współpracy ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu z jst w województwie lubelskim”. Dyrektor przedstawił informację o spółce zarządzającej, ofercie inwestycyjnej, potencjale i atutach obszaru TSSE oraz kierunkach współpracy z poszczególnymi samorządami woejwództwa.

O przygotowaniu profesjonalnych ofert inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów mówił Pan Mirosław Odziemczyk – Pełnomocnik Zarządu ds. sse w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Agencja jest odpowiedzialna za pozyskiwanie nowych projektów również do sse, koordynuje bazę terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych poszczególnych miast i gmin, wspiera jst w promocji oferty inwestycyjnej i profesjonalnej obsłudze przedsiębiorców organizując szkolenia dla przedstawicieli samorządów.

Warsztaty zakończyło wystąpienie Pana Tomasza Wuczko – Głównego Specjalisty w Departamencie Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie nt. „Standardów Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim" realizowanych w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Pan Wuczko zachęcał samorządy do udziału w programie związanym z wprowadzeniem do miasta/gminy jednolitych zasad obsługi inwestora, które pozwolą w prosty sposób kierować tym procesem dla wspierania lokalnej przedsiębiorczości.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządza w województwie lubelskim terenem obejmujących 16 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu. Jest spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Skarbu Państwa. ARP S.A. realizuje zadania powierzone jej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Od roku 1999 zarządza Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Dotychczas ARP S.A. udzieliła na terenie strefy pomocy publicznej dla blisko 400 projektów, w ramach których firmy utworzyły 24 tysiące miejsc pracy. Agencja prowadzi i finansuje również własne projekty inwestycyjne. Sfinansowała budowę 8 hal produkcyjnych oraz zmodernizowała infrastrukturę na kwotę 200 mln zł.