A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaARP S.A. buduje parking w Tarnobrzegu-Machowie

Na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Machowie ruszyły prace budowlane związane z  nowym parkingiem dla pojazdów ciężarowych w formule zaprojektuj i wybuduj. Projekt zakłada powstanie blisko 100 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych i osobowych. Wykonawca będzie miał czas do końca 2019r. na wykonanie wszystkich robót. Oprócz parkingu przygotowano również plan zagospodarowania zielenią przyległego terenu, budowę zaplecza sanitarnego z toaletami, oświetlenie i chodniki.

Budowa parkingu w Tarnobrzegu przeznaczonego w głównej mierze dla kierowców samochodów ciężarowych kosztować będzie Agencję Rozwoju Przemysłu S.A ok. 3 mln zł. Otwarcie parkingu z pewnością ucieszy lokalnych przedsiębiorców i ich kooperantów i dostawców. Znacząco wpłynie na poprawę infrastruktury w tej przemysłowej dzielnicy miasta, a przede wszystkim zwiększy przepustowość i płynność przejazdów.

Parking jest pierwszym etapem  inwestycji realizowanej przez Agencję, a obejmującej budowę parku przemysłowego w Tarnobrzegu-Machowie. W ramach inwestycji powstaną drogi dojazdowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą, hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem administracyjnym dla potencjalnych inwestorów, uzbrojenie terenu. ARP S.A. przygotowała również atrakcyjne działki inwestycyjne dla przedsiębiorców. Tereny posiadają pełną infrastrukturę techniczną, są uzbrojone, dobrze skomunikowane z ważnymi węzłami drogowymi.

Strefa zaprasza do współpracy zarówno średnie i małe, jak i mikro firmy. Tereny strefy są doskonale przystosowane do prowadzenia działalności przemysłowej, a pakiet ulg i preferencji podatkowych, również w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości to istotny atut w planowaniu projektów inwestycyjnych. Jest to o tyle istotne, że Tarnobrzeg oferuje najlepsze warunki w kraju, gdyż wystarczy, by np. firma mikro zaplanowała nowy projekt na kwotę 200 tys. zł i może liczyć na zwolnienie podatkowe. Taki przywilej w postaci decyzji administracyjnej firma otrzymuje od ARP S.A. na 15 lat.