A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaARP Business Mixer 27-28.02.2020 r.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że już po raz szósty Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. organizuje wydarzenie „ARP Business Mixer - znajdź swojego partnera w biznesie". Celem tej cieszącej się dużym zainteresowaniem inicjatywy jest rozwój wielopoziomowej współpracy pomiędzy spółkami Skarbu Państwa. Partnerem spotkania jest Kopalnia Soli „Kłodawa" S.A.


ARP Business Mixer jest sprawdzoną formą wymiany know-how, doświadczeń i kontaktów, ale przede wszystkim stanowi doskonałą okazję do budowania rozwojowych relacji biznesowych. W dotychczasowych edycjach gromadziliśmy jednorazowo przedstawicieli nawet 60 spółek, reprezentujących zróżnicowane branże i regiony Polski. Liczne kontrakty, będące efektem Business Mixera, stanowią o wartości tego przedsięwzięcia.

Idąc w kierunku szerszego reprezentowania spółek z Grupy ARP wydarzenie to będzie miało miejsce w Kłodawie w dniach 27-28 luty 2020 r. Oprócz kluczowych spotkań w formule speed dating, chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na zagadnienia związane z brakiem kadr zawodowych, dostępnymi usługami finansowymi, a także podzielić się doświadczeniami w zakresie skutecznej współpracy z zagranicznymi partnerami. Kwestia umiędzynarodowienia działalności polskich przedsiębiorstw stanowi jeden z istotnych elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dzięki uprzejmości Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa" S.A. elementem wydarzenia będzie również wycieczka do kopalni.

Liczę na Państwa obecność i jestem przekonany, że ARP Business Mixer po raz kolejny będzie mógł się przyczynić do budowy perspektywicznej sieci relacji oraz nawiązania obopólnie korzystnej współpracy pomiędzy spółkami uczestniczącymi w naszej inicjatywie.
Życzę Państwu owocnych rozmów!

Niezbędne dokumenty do pobrania poniżej:

Pismo Prezesa

Program Spotkania

Regulamin

Zaproszenie

Formularz