A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka3 nowe decyzje o wsparciu wręczone inwestorom

W dniu 2 kwietnia 2019r. przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu przekazali inwestorom kolejne decyzje o wsparciu. Nowe projekty przekroczą wartość 72 mln zł.

Decyzje otrzymały firmy:

TECHNOBETON Sp. z o.o. – powiat rycki, woj. lubelskie, produkcja wyrobów z betonu, przedsięwzięcie dotyczyć będzie dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów poprzednio nie wytwarzanych w przedsiębiorstwie, zakup linii technologicznej, urządzeń, oprogramowania oraz badań B+R niezbędnych do wdrożenia produkcji dźwigara strunobetonowego. Celem projektu jest przede wszystkim wzrost konkurencyjności firmy Technobeton sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań, których zastosowanie przewidziano w budownictwie mieszkaniowym oraz budynkach usługowych.

NORGPOL Czerwiński sp.j. – powiat rycki, woj. lubelskie; celem przedsięwzięcia jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i technologicznej. Wszystkie innowacyjne rozwiązania dotyczyć będą produkcji szkła bezpiecznego. W ramach nowej inwestycji firma zakupi maszyny i urządzenia do produkcji szkła oraz wdrożone zostaną innowacje związane z technologią laminowania szkła żywicą. Rozbudowany zostanie również kompleks Centrum Badawczo-Rozwojowego, by mógł spełniać wymogi związane z nową skalą i zakresem produkcji. Norgpol jest członkiem Wschodniego Klastra Budowlanego, co umożliwia nawiązanie kontaktów kooperacyjnych w zakresie sprzedaży szkła.

PREMIUM2 sp. z o.o. sp.k. – powiat grójecki, woj.mazowieckie;  w ramach nowej inwestycji przedsiębiorca będzie produkował żelatynę spożywczą, w tym hydrolizat żelatyny spożywczej i inne artykuły związane z tą produkcją. Jest to innowacyjna inwestycja technologiczna, wpływająca na podniesienie konkurencyjności firmy na rynku.  Firma utworzy nowy zakład produkcyjny, a udzielone wsparcie będzie obowiązywać przez okres 10 lat.

Od początku funkcjonowania ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, zarządzający obszarem udzielił  9 decyzji o wsparciu inwestycji oraz 7 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach obszaru TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Przedsiębiorcy utworzą nowe projekty inwestycyjne o wartości przekraczającej 443 mln zł i utworzą 760 miejsc pracy. Przez 22 lata działalności udzielono łącznie 386 zezwoleń dla inwestorów strefy. Firmy zainwestowały 8,4 mld zł i zatrudniły ponad 24 tysiące pracowników.