A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka,, Przemysł 4.0 – Krok pierwszy''

Idea Przemysł 4.0 jest określana kolejną rewolucją przemysłową. Jej założeniem jest produkcja prowadzona w nowoczesnych, inteligentnych fabrykach. Czy to jest utopia, czy też rzeczywiście polskie przedsiębiorstwa mogą stać się jeszcze bardziej konkurencyjne na rynkach światowych? W czasie spotkania spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

09.00 - 09.30

Rejestracja uczestników

09.30 - 09.40

Wystąpienie inauguracyjne - Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce

09.40 - 10.30

„Idea Przymysłu 4.0", Artur Sidorko - Manager, Bartosz Zieliński – Konsultant, Ernst & Young Advisory
1.    Wprowadzenie do idei Przemysł 4.0,
2.    Produkty i usługi z zakresu optymalizacji i bezpieczeństwa produkcji.

10.30 - 11.00

„Działania ARP w kontekście 4 rewolucji przemysłowej'',  Agnieszka Jakubiak - Ekspert, Biuro Rozwoju i Innowacji , ARP S.A

11.00 – 11.20

Przerwa kawowa

11.20 - 12.20

„Z doświadczenia Exence S.A. – papier rządzi a rynek i kontrahenci wymuszają zmiany",
Grzegorz Reszka – Dyrektor Handlowy, Exence S.A.
Prezentacja rozwiązań będących pierwszym krokiem w stronę inteligentnej fabryki:
1.    „System Akwizycji Danych z Produkcji", Marcin  Strzelczyk, Kierownik Działu Rozwiązań MS. NET, Magdalena Centkowska - Analityk IT,
2.    „System Wspomagający Inspekcję Produkcji", Sebastian Grzebielec, Kierownik Działu Rozwiązań J2EE i Integracji Systemów,
3.    „Samoobsługa Pracownicza", Arkadiusz Mrugała – Wiceprezes Zarządu, Exence S.A.

12.20 – 12.30

Zakończenie spotkania

Rejestracja:
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres wroclaw@bpcc.org.pl do dnia  17 czerwca 2016 (piątek).